Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Doradztwo wewnętrzne

Firma REC dla stałych klientów, z którymi ma zawarte umowy serwisowe zapewnia bezpłatne doradztwo techniczne w zakresie:

  • opinie techniczne wobec zastosowanych rozwiązań dźwigowych
  • opinie techniczne możliwych usprawnień, nowych rozwiązań mogących zoptymalizować koszty eksploatacji dźwigów
  • pomoc/zapewnienie propozycji usprawniających pracę dźwigów i pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacji
  • pomoc/ zapewnienie koniecznych modernizacji dźwigów i ich instalacji, w pełnym zakresie jak i przy modernizacjach "częściowych"

Doradztwo zewnętrzne

Firma REC dla klientów zlecających jednorazowe zamówienia/zlecenia zapewnia płatne doradztwo techniczne w zakresie:

  • doradztwo przy wyborze zleceniobiorcy koniecznych modernizacji dźwigów i ich instalacji, w pełnym zakresie jak i przy modernizacjach "częściowych"
  • nadzór dźwigowo-techniczny nad procesem modernizacji dźwigów
  • odbiór techniczny dźwigów przed pierwszym badaniem UDT, a po deklaracji wytwórcy o prawidłowości przeprowadzonego montażu