Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Serwis i konserwacja

Usługi konserwacji i naprawy dźwigów świadczymy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zachowaniem wytycznych normy EN 13015.

Usługi stałej konserwacji wykonywane są na podstawie zawieranych umów cywilnych z właścicielami urządzeń dźwigowych.

Wykonując stałą konserwację dźwigów zapewniamy:

  • systematyczną comiesięczną konserwację urządzeń
  • wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych przez uprawnione osoby
  • uczestnictwo w okresowych badaniach urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego
  • czynne 24h pogotowie dźwigowe
  • udzielanie szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących urządzeń
  • profesjonalną i rzetelną obsługę
  • innowacyjne podejście ukierunkowane na potrzeby klienta
  • przekazywanie informacji o zmianach przepisów dotyczących urządzeń dźwigowych
  • wykonywanie dokumentacji zdjęciowej w przypadku dewastacji/zalania urządzeń dźwigowych
  • dostęp do stworzonych przez firmę REC opracowań technicznych występujących zjawisk na urządzeniach dźwigowych